Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de elementos de los decantadores secundarios del EDAR de Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/50
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/08/2020 10:07 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 02/12/2019 13:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 26 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 370.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 370.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 30/06/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: ECOLOGIA TECNICA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 367.464,47 €