Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_6_1_17 - Creixement Vegetatiu HW i SW - 2020 Fase II”

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/45
 • Data de publicació de l'anunci: 16/09/2020 14:55 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/09/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 25.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 25.000,00 €