Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció dels projectes constructius per a la tramitació i licitació de les instal·lacions fotovoltaiques a diverses EDARs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/39
 • Data de publicació de l'anunci: 04/02/2021 12:21 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/05/2021 13:15 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 04/03/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 07/04/2021 12:30 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 115.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 115.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 03/05/2021
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: UTE SULMAG 40, S.L. – OPTIMAL SUN, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 91.100,00 €