Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco del suministro de policloruro de aluminio (solución) para instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2021/05
 • Data de publicació de l'anunci: 26/03/2021 10:38 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/06/2021 17:02 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 23/03/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/04/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 01/06/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.819.600,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.061.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 07/06/2021
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: ACIDEKA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 630.234 € (estimació)
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.470.546 € (estimació)