Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2019/63 - Obres Corresponents a l'actuació “19-0-B09-2_4_02 - Artèria Cota 70 Ø800 entorn SAGRERA - BSAV (Barcelona)

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària