POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


    En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General sobre Protecció de Dades (“RGPD”), Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. (en endavant, “Aigües de Barcelona”) l’informa de que les dades de caràcter personal que vostè pugui proporcionar emplenant el formulari de registre que hi ha en aquesta pàgina www.procediments-contractacio.aiguesdebarcelona.cat,  o que en el futur pugui proporcionar, es recolliran en un Registre d’ Activitats del Tractament, el titular i Responsable del Tractament del qual és Aigües de Barcelona, per tal de lliurar-li la informació sol·licitada relativa al procediment de contractació de què es tracti; així com per informar-li de qualsevol modificació que es produeixi durant el procediment, o remetre-li informació addicional sobre el mateix, així com per a l’elaboració interna d’estadístiques per fer el seguiment de les licitacions.   

    Vostè, en qualsevol moment, podrà revocar l’autorització atorgada per a l’enviament dels avisos i/o comunicacions anteriorment especificats, sense que l’esmentada revocació tingui efectes retroactius, de conformitat amb el RGPD i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

    Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, segons la legislació vigent, adreçant la seva petició a la Direcció de Compres, Contractació i Desenvolupament Comercial d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A., C/General Batet 1-7, 08028 - Barcelona, amb la referència "Protecció de Dades". Li recordem que la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, Aigües de Barcelona podrà requerir la seva subsanació. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. Així mateix, en cas que consideri que Aigües de Barcelona ha tractat les seves dades personals infringint la normativa, disposa del dret de presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

    No emplenar o emplenar parcialment les dades personals necessàries suposarà que no es pugui atendre la seva sol·licitud. Vostè es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació en el nostre fitxer estigui actualitzada i sense errors i, en cas de facilitar dades de terceres persones, manifesta que compta amb la corresponent autorització, prèvia informació del contingut en aquesta comunicació.