Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/RIM/2021/09 - Instal·lació d’una nova sitja de fangs deshidratats a l'EDAR del Baix Llobregat

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària