Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/SAN-ABAST/2021/05 - Acuerdo marco del suministro de policloruro de aluminio (solución) para instalaciones de Aigües de Barcelona

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària