Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2020/17 - P2ESJ00400 – Nou edifici Estació Transformadora per a Pous 1 i 2 de l’ETAP de St. Joan Despí

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària