Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/RIM/2021/16 - Substitució, subministrament i muntatge de 3 cobertes de PRFV en els 3 espessidors de fang biològic a l’EDAR Sant Feliu de Llobregat

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària