Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/28 - 21-0-DIV-4_1_06 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un cromatògraf iònic per a l’anàlisi de mostres d’aigua

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària