Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/37 - P2DIV00900 Migració de versió del Scada System Platform (Wonderware) de l'entorn de Producció

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària