Introdueixi les següents dades per poder rebre novetats del procediment:

AB/ABAST/2021/22 - 210B072115 - Substitució de cobertes en el recinte Central Altures

Nom i cognoms *
Empresa *
Adreça electrònica professional *
Telèfon d'empresa
He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades *
Vull rebre les novetats que es publiquin en aquest procediment per mitjà de correu electrònic o telèfon. *
(*) Aquesta dada és necessària