AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A

C/ General Batet, 1-7
08028 Barcelona
contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

  EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN IVA) ESTADO
  EXP. AB/ABAST/2021/11 20-0-DIV-4_6_2_01 - Construcción del respositorio de datos GIS basado en arquitectura ESRI 06/04/2021 16:04 GMT(+2:00) 396.000,00 € Termini de presentació de declaracions d'interès obert
  AB/RIM/2021/10 Instal·lació d’elements simples de retenció de sòlids i gruixuts flotants per a deu sobreeixidors de la xarxa de sanejament en alta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 31/03/2021 14:13 GMT(+2:00) 148.101,45 € Termini de presentació d'ofertes obert
  AB/RIM/2021/17 Estudi de solució i redacció del projecte d’integració del nou sistema de control del tractament metropolità de fangs a l’Edar Besòs 31/03/2021 14:17 GMT(+2:00) 50.000,00 € Termini de presentació d'ofertes obert
  AB/RIM/2021/04 Reposición de las membranas instaladas en el biorreactor (MBR) de la EDAR de Vallvidrera 19/03/2021 12:44 GMT(+1:00) 137.000,00 € Termini de presentació d'ofertes obert
  AB/SAN-ABAST/2021/05 Acuerdo marco del suministro de policloruro de aluminio (solución) para instalaciones de Aigües de Barcelona 26/03/2021 10:38 GMT(+1:00) 3.819.600,00 € Termini de presentació d'ofertes obert
  Se han encontrado 330 Licitaciones