Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y asistencia técnica a la puesta en marcha de tres nuevos caudalímetros DN1200 para la entrada al terciario en la EDAR PRAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/28
 • Data de publicació de l'anunci: 31/05/2018 17:41 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/08/2018 13:58 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/06/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 27/07/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 48.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 48.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 08/08/2018
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 33.232,10 €