Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Actuació “17-1-B05-2_3_4 - Projecte constructiu per a la col•locació de la vàlvula DN1400 de seccionament a la cota 130 (Av. Príncep d’Astúries - C/ Guillem Tell)”

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/32
  • Data de publicació de l'anunci: 04/06/2018 09:44 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/06/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interès
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 234.196,84 €