Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministro, calibración e instalación de un equipo en continuo para la detección de olores del agua superficial del río Llobregat en la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/21
 • Data de publicació de l'anunci: 06/06/2018 14:31 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/07/2018 13:03 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/06/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 137.500 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 137.500 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/07/2018
 • Empresa adjudicatària: INGENIERIA ANALITICA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 137.282,10 €