Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y asistencia para la puesta en marcha de baterías de compensación de COSfi en la EDAR BESÒS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/30
 • Data de publicació de l'anunci: 14/06/2018 10:16 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/08/2018 14:21 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/07/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 27/07/2018 13:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 mesos
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 80.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 80.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 08/08/2018
 • Empresa adjudicatària: CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 57.582,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat