Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

“18-0-XXX4_6_4_15 - Adquisición de herramientas de protección (Ciberseguridad)”

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/37
  • Data de publicació de l'anunci: 27/06/2018 14:22 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/07/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 265.000,00 €
  • Lots: