Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres de col·locació i/o substitució de vàlvules de seccionament corresponents a les actuacions 18-1-HOS-2_3_3, 18-1-MIR-2_3_4 i 18-1-SBO-2_1_6

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/38
  • Data de publicació de l'anunci: 28/06/2018 09:04 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/07/2018 12:00
  • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 524.829,10 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 477.117,35 €
  • Lots: