Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

17-1-SJD-1_1_3 - Projecte de la renovació de canonades als circuits de rentats i aigua filtrada a filtres de sorra a ETAP de Sant Joan Despí. Totes les canonades i vàlvules d’aigua i obra civil de central 1

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: (EXP. AB/ABAST/2018/40)
  • Data de publicació de l'anunci: 13/07/2018 13:01 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/07/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.343.394 €