Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y ejecución de trabajos para la instalación de los bypases provisionales de recirculación de fangos en la EDAR BESÓS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/34
 • Data de publicació de l'anunci: 17/08/2018 11:03 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/11/2018 16:00 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/09/2018 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 19/10/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 700.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 700.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 30/10/2018
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 658.002,06 €