Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción del Estudio de alternativas y Proyecto constructivo de reposición del Colector del Morrot en el Moll de Costa - Port de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/35
 • Data de publicació de l'anunci: 24/08/2018 10:48 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/11/2018 17:25 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/09/2018 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/10/2018 11:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 26 setmanes
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 26 setmanes
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 90.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 90.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 05/11/2018
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 59.310,00 €
 • Altra informació rellevant: Termini d'execució: 22 setmanes