Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de Cloruro Férrico (solución) para las EDARs situadas en el Área Metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/31
 • Data de publicació de l'anunci: 19/09/2018 09:40 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/01/2019 10:32 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 14/09/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 12/11/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: 05/11/2018: Modificació data d'obertura del Sobre Nº 2.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 1 prórroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.241.525 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.018.875 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 592.059 €
 • Empresa adjudicatària: QUÍMICA DEL CINCA, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.292.428 €