Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de motores para accionamiento de las turbosoplantes de la EDAR PRAT

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/37
 • Data de publicació de l'anunci: 13/09/2018 12:36 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 17 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 130.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 130.000,00 €