Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de la membrana interior del gasómetro Nº 1 de la EDAR BAIX LLOBREGAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/41
 • Data de publicació de l'anunci: 27/09/2018 12:30 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/04/2019 17:13 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/10/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 04/12/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: 29/11/2018: Se publica la fecha de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 12 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 40.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 40.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/04/2019
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: MSP ENVIRONMENT SYSTEMS & PROJECTS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 39.750,00 €