Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica 100 % renovable con indexación OMIP-OMIE para Aigües de Barcelona - Consumo 2020-2021 -

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/58
 • Data de publicació de l'anunci: 23/10/2018 10:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/01/2019 10:21 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 19/10/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/11/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 05/12/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 11/12/2018 13:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga de 1 año
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 18.400.714,00 €
 • Valor estimat del contracte, amb IVA: 22.264.863,94 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 9.373.072,00 €
 • Pressupost de licitació, amb IVA: 11.341.417,12 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 17/01/2019
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: ENDESA ENERGIA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 9.273.166,00 €
 • Import d'adjudicació, amb IVA: 11.220.530,86 €