Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y montaje de nuevos soportes para el tubo de recirculación interna de los reactores biológicos de la EDAR BAIX LLOBREGAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/48
 • Data de publicació de l'anunci: 31/10/2018 16:35 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2019 16:52 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/11/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 05/12/2018 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 1 mes
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 65.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 65.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/05/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: CALDERERIA DAYMA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 60.814,80 €
 • Altra informació rellevant: Duración 9 semanas

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat