Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-XXX-4_6_1_11 Desenvolupament HOST Identificació de Riscos en Treballs

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: EXP. AB/ABAST/2018/43
  • Data de publicació de l'anunci: 12/11/2018 14:22 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/11/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 95.000,00 €