Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y montaje de los difusores de membrana de los reactores biológicos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Prat de Llobregat.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/56
 • Data de publicació de l'anunci: 30/11/2018 14:00 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/06/2019 16:12 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/01/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 14/02/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 34 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 180.000 €
 • Valor estimat del contracte, amb IVA: 217.800 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 180.000 €
 • Pressupost de licitació, amb IVA: 217.800 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/05/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 178.862,76 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat