Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción del estudio de alternativas y del proyecto constructivo de la reposición de la tubería de impulsión del interceptor en Castelldefels

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/60
 • Data de publicació de l'anunci: 18/12/2018 12:08 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/04/2019 10:14 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/01/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/02/2019 12:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 120.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 120.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 02/04/2019
 • Número de licitadors participants: 9
 • Empresa adjudicatària: AUDING INTRAESA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 78.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat