Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de 4 prensas para residuos de desbaste

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/67
 • Data de publicació de l'anunci: 08/01/2019 09:02 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/05/2019 10:52 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 08/01/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/02/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/03/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 18 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 295.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 295.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 10/05/2019
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: QUILTON, S.A
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 253,260,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat