Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de producto antiincrustante para membranas de osmosis inversa de las instalaciones de producción de la ETAP Sant Joan Despí y la ETAP Besós para Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/07
 • Data de publicació de l'anunci: 22/01/2019 15:21 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/04/2019 09:55 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 18/01/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/03/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 20/03/2019 12:00
 • Altra informació rellevant: Se amplía el periodo de presentación de las proposiciones, estableciéndose como fecha limite la siguiente: 14 de marzo de 2019 Hora máxima: 12:00 horas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 686.700,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 210.000, 00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/04/2019
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: Logistium, Servicios Logísitcos, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 177.600,00
 • Import d'adjudicació, amb IVA: 214.896,00

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat