Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Implantación de sistemas de extinción automática de incendios en CCMs de diversas instalaciones de depuración en el área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/68
 • Data de publicació de l'anunci: 30/01/2019 15:38 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/06/2019 17:15 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/02/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/04/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 18 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 145.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 145.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 09/05/2019
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: INTEGRACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 115.219,06