Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y asistencia técnica en puesta en marcha de cuatro bombas de pretratamiento en EDAR Prat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/02
 • Data de publicació de l'anunci: 08/02/2019 14:21 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/07/2020 14:02 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 08/02/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/03/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 15/04/2019 11:30
 • Altra informació rellevant: Se comunica el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento, ver Comunicado íntegro del acuerdo adoptado por AB. Consultar nuevos datos.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 34 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 542.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 542.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 26/06/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 331.260,00 €