Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament de tres vàlvules de papallones incloses a l'actuació “19-1-B04-2_1_13 - Renovació vàlvula Ø1400 – Manel Girona – BCN

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/15
  • Data de publicació de l'anunci: 08/02/2019 13:37 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/02/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 150.000,00 €