Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acord Marc de treballs d’obra civil producció

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/26
  • Data de publicació de l'anunci: 06/03/2019 11:19 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/03/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 981.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 300.000,00 €
  • Acord Marc: Si