Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obra corresponent a l’actuació "19-0-B05-2_2_10 Renovació canonada i nus de vàlvules a Plaça d'Alfonso Comín entre Passeig Sant Gervasi i Carrer Gomis" (T.M.Barcelona)"

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/22
  • Data de publicació de l'anunci: 12/03/2019 14:26 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/03/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 586.762,81 €