Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo Marco relativo al suministro de Polielectrolito para las estaciones depuradoras de aguas residuales de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/26
 • Data de publicació de l'anunci: 11/04/2019 16:26 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/09/2019 12:39 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 09/04/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 29/05/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 31/07/2019 12:00
 • Altra informació rellevant: Se indica más arriba la fecha del acto público de apertura del Sobre Nº 3.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.217.359,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 671.927,00 €
 • Acord Marc: Si
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --