Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Adaptación del Sistema de información comercial de Aigües de Barcelona (SICAB) al nuevo repositorio de lecturas Big Data (MDMAB) correspondiente a las actuaciones “19-0-div-4_6_3_22–Nuevos requerimientos de Telelectura” y “19-0-div - 4_6_1_23-Big Data AB"

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/20
  • Data de publicació de l'anunci: 02/05/2019 12:13 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: 6 meses
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 140.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 140.000,00 €