Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción de los proyectos constructivos de incremento de caudal de las Estaciones de Bombeo Vallpineda 1, Can Busquets y Montgat 1

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/17
 • Data de publicació de l'anunci: 02/05/2019 17:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/07/2019 11:08 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 03/07/2019 13:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 18.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 18.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 18/07/2019
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: SBS, SIMON I BLANCO, S.L.P.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 13.941,19 €