Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-B06-2_4_6 (PDAB X11-MX35) Gal·la Placídia. Continuïtat cota 130 Ø400 al seu pas per la Plaça Gal·la Placídia

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/48
  • Data de publicació de l'anunci: 08/05/2019 16:29 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: Fase 1 (7,5 setmanes) / Fase 2 (6 setmanes)
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 451.900,84 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 451.900,84 €