Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro del Vestuario Laboral, a prestar a Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/43
 • Data de publicació de l'anunci: 07/05/2019 16:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/07/2019 11:14 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/05/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 12 meses
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 393.504,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 131.168,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --