Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-B07-2_4_01 - Ampliació xarxa nou bombament cota 130 a cota 176 de central Altures, T.M. Barcelona

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/39
  • Data de publicació de l'anunci: 10/05/2019 14:38 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 19 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 946.859,55 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 946.859,55 €