Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acord Marc dels treballs elèctrics de reformes, reparacions, renovacions i substitucions d’instal·lacions gestionats per l’àrea de Manteniment de Producció a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/63
 • Data de publicació de l'anunci: 15/05/2019 10:55 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/05/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 825.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 275.000,00 €
 • Lots: