Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Assistència tècnica a la direcció d’obres de subministrament i execució dels treballs per a la substitució de les canonades de recirculació de fangs de l’EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/08
 • Data de publicació de l'anunci: 17/05/2019 14:52 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/08/2019 10:19 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/06/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 05/07/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 17 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 120.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 120.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 22/07/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A..
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 98.020,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres