Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei de manteniment preventiu i correctiu dels coixinets dels peus de cargol d'Arquímedes de l'Àrea de Sanejament d'Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/11
 • Data de publicació de l'anunci: 22/05/2019 15:19 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/07/2019 10:50 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/07/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 102.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 34.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/07/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 52.500 €
 • Altra informació rellevant: Total contracte 157.500 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres