Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovación de cuadros de potencia y de control local de desarenadores y decantadores del primario de la EDAR de Sant Feliu

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/16
 • Data de publicació de l'anunci: 24/05/2019 11:21 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 23/07/2019 13:03 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/06/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 15/07/2019 11:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 15 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 83.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 83.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 22/07/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MONTAJES, S.A. (SIMSAGROUP)
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 82.437,61€

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres