Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-HOS-2_3_08 - Instal·lació vàlvula nova de Ø1000 al C/Martí i julià – C/Montseny (l’ Hospitalet de Llobregat)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/47
  • Data de publicació de l'anunci: 31/05/2019 14:06 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/06/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 7 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 233.783,83 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 233.783,83 €