Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-B04-2_4_06 Ampliació xarxa tram canonada ø700 Crta. de les Aigües Font del Lleó (Barcelona)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/65
  • Data de publicació de l'anunci: 04/07/2019 13:21 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/07/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 10 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 695.051,71 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 695.051,71 €